Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách này trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Khi bạn truy cập trang web sodocasinovietnam.top và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, hãy ngừng sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm lịch sử trang web bạn đã truy cập và hoạt động bạn đã thực hiện trên trang web.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, xử lý thanh toán và liên lạc với bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và cá nhân hóa nội dung quảng cáo.

  • Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Chúng tôi tuân thủ các quy định và quy tắc liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

Cookie và công nghệ tương tự

Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để nhận biết thiết bị của bạn và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng chức năng trên trang web.

Thay đổi Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng lên trang web và hiệu lực ngay sau khi được công bố. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

  • Hãy kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi thường xuyên để cập nhật về việc chúng tôi thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]